เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสะอาด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 09.22 น. โดย คุณ ฉันทนา แสงงาม

ผู้เข้าชม 75 ท่าน