เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รุปตัวยู (ฝา ค.ส.ล.) หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสะอาด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 16.04 น. โดย คุณ ฉันทนา แสงงาม

ผู้เข้าชม 45 ท่าน