เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 09.50 น. โดย คุณ ฉันทนา แสงงาม

ผู้เข้าชม 39 ท่าน